Maandag 1 April 2024 zijn wij even Pasen vieren
Tel: +31 (0) 30 410 014 8
Home

Privacybeleid

Rubinati is ervan bewust dat het gebruik maken van onze online diensten een grote mate van vertrouwen vereist. Vanzelfsprekend nemen wij op onze beurt onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hieronder geven wij graag een toelichting op het proces rondom het verzamelen van privacygevoelige gegevens via onze website.

Eigendom
De website www.rubinati.nl is eigendom van dhr. R. Peperkamp en wordt beheerd en onderhouden door Rubinati vanuit Utrecht, Nederland. Rubinati respecteert de privacy van alle gebruikers van de site www.rubinati.nl en voorziet in een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die door middel van deze site aan ons verschaft wordt.

Algemeen
Wanneer u een reparatieverzoek indient, een machine of koffiebonen bestelt of een transactie doet via de website en/ of ons marktplaatsaccount verzoekt Rubinati u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt ter bevordering van de hulpverlening waardoor we de door u aangevraagde dienst ter uitvoering kunnen brengen en in staat zijn heldere communicatie toe te passen omtrent deze dienstverlening. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd klantenbestand op de servers van Rubinati. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Communicatie
Het opslaan van de persoonsgegevens is voor Rubinati essentieel om in een zuivere dienstverlening te voorzien. We houden graag contact met u over een transactie, aflevering, reparatie of ander verzoek. Om deze communicatie te realiseren kan het voorkomen dat we de berichten die u telefonisch aan ons doorgeeft noteren en de e-mailcorrespondentie bewaren. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving op de servers van Rubinati. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Deze worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en dienen enkel ter analyse en verbetering van de functionaliteiten van www.rubinati.nl.

Cookies uitschakelen
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser naar eigen voorkeuren instellen. Zo kunt u alle cookies weigeren of aangeven wanneer een cookie verzonden wordt. Het uitschakelen van cookies in uw browser kan er wel toe leiden dat enkele onderdelen en/ of functies op onze en andere websites niet correct worden weergegevens of functioneren.

Doeleinden
Rubinati verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven zijn. Mocht dit bij wijze van uitzondering toch nodig zijn, dan vragen wij voorafgaand om uw toestemming.

Derden
De informatie die u aan ons verstrekt wordt niet gedeeld met derden. In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzicht persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van de door u verstrekte persoonlijke informatie.